ساعت های گرانقیمت

خرداد ۲۳, ۱۳۹۶

ساعت های گرانقیمت افراد مشهور

مؤسسه “کریستیز” مجموعه‌ای از ساعتهای نادر و گران قیمت شرکتهای معروف بین المللی را به مزایده گذاشته است که برای […]